کیفیت و ماندگاری آبکار یتان به چه صورت می باشد ؟

کیفیت آبکاری متفاوت می باشد و بستگی به سفارش مشتری و قیمت تمام شده ی مد نظر مشتری که ما ، به درخواست مشتری انجام خواهیم داد

چه رنگ هایی می توانیم سفارش دهیم ؟

محدودیت رنگ نداریم و مشتری می تواند هر رنگی که نیاز داشته باشد ، روی تعداد، انجام شدنی است

سفارش دادن به چه صورتی می باشد ؟

شما می توانید با ارسال کد کار ، که زیر هر عکس در سایت بارگذاری شده به شماره واتس اپ ما و یا از قسمت تماس با ما نسبت به سفارش خود اقدام کنید

زمان ارسال کار چند روز است ؟

اگر کاری که مشتری سفارش می دهد موجود داشته باشیم ، معمولا در همان روز کاری ارسال می شود ولی اگر موجود نباشد حدودا 10 الی 15 روز زمان برای تولید نیاز دارد

mvwBGc